fysioanne

Tervetuloa Fysioannen ammattitaitoiseen ja osaavaan fysioterapiaan ja tehokkaaseen hierontaan.

Tietosuojaseloste
FYSIOTERAPIA FYSIOANNE ANNE MYLLYNEN
  1. Rekisterinpitäjä, Y-tunnus ja yhteystiedot

Fysioanne Anne Myllynen
Polvijärventie 9 c 11
83700 Polvijärvi
050 3608486

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa ja yhteystiedot

Anne Myllynen
Käpykankaankaantie 10
80100 Joensuu
050 3608486
fysioanne@hotmail.com

3. Rekisterin nimi

Fysioanne Anne Myllynen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietorekisteristä vastaa rekisterinpitäjä, jolla on henkilötietolain mukainen salassapitovelvollisuus. Henkilötietoja kerätään fysioterapia asiakkailta. Henkilötietojen kerääminen perustuu lainmukaisesti ja niitä käsitellään asianmukaisesti, huolellisesti ja turvallisesti eikä niitä käytetä muuhun kuin fysioterapiatapahtuman tarkoitukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietoja ovat henkilö-, yhteys- ja laskutustiedot. Säilytettävä materiaali on luottamuksellista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkailta itseltään saadut tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tiedon säilytysaika

Tietoja luovutetaan pyydettäessä asiakkaalle, jolla on julkisuuslain 11§ mukaisesti oikeus häntä koskeviin asiakirjoihin poikkeuksena asiakirjat, joista tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua tai muuta erittäin tärkeää yksityistä etua. Henkilöllä on oikeus saada informaatiota siitä, mihin hänen tietojaan käytetään EU tietosuoja-asetus 679/2016, 16-17 artikla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin ei säilytetä tai luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan tietosuojavaltuutetulle/ valvontaviranomaisille ja niille asiakkaille, joita tietovuoto koskee voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti 72h kuluessa häiriötilanteen huomaamisesta.

Manuaalinen aineisto

Rekisterin paperilla oleva materiaali säilytetään lukollisessa kaapissa. Rekisterin käyttöoikeus on tilapäisellä työntekijällä ja alihankkijalla.

Sähköinen aineisto

Ei ole vielä käytössä sähköistä asiakasrekisteriä

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. (EU 2016/679:n 15. artikla).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. (EU 2016/679:n 16. ja 17. artikla).

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamisesta sekä tehdä valitus tietosuoja-asioiden valvontaviranomaiselle www.tietosuoja.fi. tai http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/tarkastuspyyntojakorjaamisvaatimus.html

Olemme avoinna

Ma-Pe: 08 –  17

Käyntiosoite:

Fysioanne Anne Myllynen
Polvijärventie 9 C 11
83700 Polvijärvi
050-3608486
fysioanne@hotmail.com

Soita ja varaa aika
Sulje